تاریخچه اسکی روی آب

تاریخچه اسکی روی آب

♦ تاریخچه اسکی روی آب در جهان

مسابقات جهانی اسکی روی آب در سال ۱۹۴۹ با تأسیس فدراسیون جهانی اسکی روی آب در کشور فرانسه برگزار شد. مسابقات جهانی در ابتدای کار هر دو سال یکبار برگزار می شد. تورهای حرفه ای و گوناگون مانند تور مستردر آمریکا و مومبا در استرالیا برگزار می شد. کمیته برگزاری مسابقات جهانی اسکی روی آب اولین بار مسابقات تیمی در سطح جهان را در تورنمنت تاهیتی آمریکا و برودکس فرانسه برگزار کرد.
در سال های اخیر مسابقات جهانی به صورت تورنمت هر ساله با اسپانسرهای فراوان در فاصله سالهای ۹۶ تا ۲۰۰۰ به جریان افتاد.
در سال ۲۰۰۰ فدراسیون جهانی اسکی روی آب با یک بازبینی و تصمیم گیری مصمم به برگزاری مسابقات به صورت ترکیبی شد بطوریکه سه رشته اصلی اسکی روی آب شامل اسلالوم ، پرش و تریک با رشته جدید ویک بورد به صورت یک مسابقه کلی و با تلفیق چهار رشته درآمدند .

♦ تاریخچه اسکی روی آب در ایران

پس از کشف و استخراج نفت در ایران به دست اروپاییها و امریکایی ها در جنوب کشور و فعالیت های اقتصادی پیدایش ورزش اسکی روی آب در این مناطق به عنوان سوغات فرنگیان شکل گرفت .
آغاز ورزش اسکی روی آب در ایران به حدود ۵۰ سال و اندی پیش بر می گردد تا کنون علاقمندان به این رشته در آب های دریای خزر و سواحل جنوبی کشور و ابهای جزیره کیش دریاچه های سد امیر کبیر و دز ودریاچه مجموعه ورزشی آزادی …… و دیگر آبهای مساعد موجود در کشور به ورزش اسکی روی آب پرداخته اند.پس از آب اندازی سد امیر کبیر در سال ۱۳۳۹فعالیت اسکی روی آب بر روی این دریاچه به صورت محدود و در سال ۱۳۴۲ به صورت رسمی آغاز شد واین مرکز به دلیل نزدیک بودن به تهران و وجود اسکی روی برف توسعه فراوان یافت بطوریکه می توان اینمکان را یکی از قله های ورزش اسی روی آب ایران دانست. چند مسابقه بین المللی نیز پیش ازانقلاب در این دریاچه انجام پذیرفت.
پس از انقلاب اسکی روی آب در چند سد بزرگ کشور از جمله سد کرج دنبال می شد که با توجه به اجرای قانون منع فعالیت در دریاچه های آب شرب کشور مناطق مستعد اسکی روی آب کشور از فعالیت بازماندند و در حال حاضر نیز با پیگیری های انجام شده در چند منطقه کشور فعایت های اسکی روی آب انجام می پذیرد.

منبع:سایت انجمن اسکی روی آب ایران