مطالب ارسالی توسط مدیر

تاریخچه اسکی روی آب

تاریخچه اسکی روی آب ♦ تاریخچه اسکی روی آب در جهان مسابقات جهانی اسکی روی آب در سال ۱۹۴۹ با تأسیس فدراسیون جهانی اسکی روی آب در کشور فرانسه برگزار شد. مسابقات جهانی در ابتدای کار هر دو سال یکبار برگزار می شد. تورهای حرفه ای و گوناگون مانند تور مستردر آمریکا و مومبا در […]